Logi sisse

In memoriam Timur Seifullen (17.08.1950 – 10.08.2020)

14.08.2020

In memoriam Timur Seifullen (17.08.1950 – 10.08.2020)

Eestimaa Rahvuste Ühendus leinab kauaaegset aupresidenti Timur Seifullenit ja avaldab kaastunnet perekonnale, lähedastele, kolleegidele ja sõpradele.


10. augustil lahkus meie hulgast Timur Seifullen, Eestimaa Rahvuste Ühenduse aupresident. Timur oli 1988. aastal üks Eestimaa Rahvuste Ühenduse, mille eesmärk oli Eestimaal elavate mitte eestlaste ühine soov toetada Eesti Vabariikluse saavutamist, loojaid ja panustas ühenduse tegevusse 32 aastat.  Timur on juhtinud Tatari Kultuuri Seltsi, Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liitu, Eesti Islami Kogudust, Eestimaa Rahvaste Ühendust, samuti oli liikmeks mitmetes ümarlaudades ning 2004. aastal hinnati tema tegevust  rahvusvähemuste koostöö ja edendamise eest Vabariigi Presidendi Valgetähe teenetemärgiga.

Ta oli hea juht, otsekohene ja siiras kolleeg, kes pühendus ühiskondlikku ellu. Timur esindas Eesti vähemusrahvuste huve, säilitas, arendas ja tutvustas siin elavate vähemusrahvuste emakeelt ja kultuuri, hoides nende identiteeti ja tavasid. Oma sügavate teadmistega tatari keelest ja kultuurist , oli ta eeskujuks paljudele vähemusrahvuste esindajatele. Ta jõudis teha väga palju head,selleks et erinevad rahvused Eestis tunneksid ennast hästi ja väärikalt.

Jääme teda hea sõna ja tänuga meenutama.

Hüvastijätt on Tallinnas, 18. augustil Rahumäe kabelis, kell 13.00.