Kontaktid

EESTIMAA RAHVUSTE ÜHENDUS
ESTONIAN UNION OF NATIONAL MINORITIES
erurahvused@gmail.com
Natalia Ermakov +372 56 479 507
Juris Zigurs  +372 51 45 727
Emiliya Beregech +372 53 803 137
EESTI ASERBAIDŽAANI KOGUKOND
ESTONIAN AZERBAIJANI COMMUNITY
Oktai Zeinalov +372 50 41 638
Oktaj@hot.ee
EESTI LEEDULASTE ÜHENDUS
ESTONIAN LITHUANIAN COMMUNITY
Rita Kuzminiene  +372 5247982
labas@lietuviai.ee
EESTIMAA SAKSLATE SELTS
ESTONIAN GERMANS SOCIETY
Erika Veber +372 55 26 115
erikawbr@gmail.com
EESTI JUUDI KOGUKOND
ESTONIAN JEWISH COMMUNITY
Alla Jakobson +372 50 28 572
community@jewish.ee
EESTI UKRAINLASTE KONGRESS
UKRAINIAN CONGRESS OF ESTONIA
Veera Konõk +372 52 32 275
Vira.Konyk@gmail.com
EESTIMAA VALGEVENELASTE ASSOTSATSIOON
ESTONIAN BELORUSSIAN ASSOCIATION
Niina Savinova +372 51 34 280
ninsavin@mail.ru
TATARI KOGUKOND EESTIS
ESTONIAN TATAR COMMUNITY
Myadyut Prokurorov +372 51 28 693
Mjadjut@mail.ru
TATARI KULTUURIKESKUS “YOLDÕZ”
TATAR CULTURAL CENTER YOLDYZ
Dania Vares 372 5210937
dania.vares.dv@gmail.com
EESTIMAA POOLAKTE SELTS “POLONIA”
ESTOJNIAN POLISH SOCIETY “POLONIA”
Halina-Kristina Kislatš +372 53 489 730
Halina.Kislats@mail.ee
USBEKI KULTUURIKESKUS “SAFAR”
UZBEK CULTURAL CENTER “SAFAR”
Lola Sahhibnazarova +372 5667 3765
lola.nazar@gmail.com
NARVA LINNA USBEKI KULTUURISELTS “SOGDIANA”
NARVA UZBEK CULTURAL SOCIETY “SOGDIANA”
Irina Kravtsova +372 58 026 342
uznarva@gmail.com
USBEKI KULTUURISELTS “NUR”
UZBEK CULTURAL SOCIETY “NUR”
Lea Vapajeva +372 52 211 45
Lea.Vapajeva@gmail.com
ROOTSI-MIHKLI KOGUDUS
ST.MICHEAL’S PARISH
Patrick Göransson +372 56 910 414
Patrik.Goransson@eelk.ee
TŠUVAŠI KULTUURISELTS
CHUVASH CULTURAL SOCIETY
Galina Rõbalko +327 53 453 036
Rybalko.Galina@mail.ru
TALLINNA MARI SELTS
TALLINN MARI SOCIETY
Lyudmila Yamurzina +372 58 417 638
tallinn.marid@gmail.com
SETU LAULUSELTS “SÕSARÕ”
SETO SINGING SOCIETY “SÕSARÕ”
Elvi Nassar +372 52 71 760
Elvi@evm.ee
MUNKÁCSY MIHÁLY nim. EESTIMA UNGARLASTE ÜHING
CULTURAL ASSOCIATION OF HUNGARIANS IN ESTONIA
Istvan Ban +372 50 69 642
istvan.ban@richter.ee
UKRAINA NAISTE LIIT EESTIS
ESTONIAN UKRAINIAN WOMEN’S LEAGUE
Liliya Ivanchenko +372 55605432
unle@hot.ee
VASALEMMA VALLA RAHVUSTE SELTS
VASALEMMA PARISH SOCIETY OF NATIONS
Jelena Slavina +372 51903028
jelenaslavina@mail.ru
TALLINNA BAŠKIIRI KULTUURIYHENDUS “AGIZEL”
TALLINN BASHKIR CULTURAL SOCIETY “AGIZEL”
Fljuza Hairullina +372 56 607 218
fljuzah@bk.ru
UDMURDI YHING “OŠMES”
ESTONIAN UDMURT SOCIETY “OSHMES”
Jelena Kirta +37256568035
elena.kirt@gmail.com
SETO LAULUSELT “SIIDISÕSARÕ”
SETO SINGING SOCIETY “SIIDISÕSARÕ”
Ilme Haavalo +372 51 966 474
Ilme.haavalo@gmail.com
KASAHHI KULTUURIYHING “ABAI”
KAZAKH CULTURAL SOCIETY “ABAI”
Alija Abdvahitova +372 53 481 077
alijaabdvahitova@hotmail.com
EESTI VANAUSULISTE KULTUURI- JA ARENDUSÜHING
SOCIETY OF OLD BELIEVER CULTURE AND DEVELOPMENT
Pavel Varunin +372 51 33 954
pavel@starover.ee
EESTI-MORDVA SELTS
ESTONIAN-MORDOVIAN SOCIETY
Margarita Kondrakova +372 5031903
mordvaselts@gmail.com
FOLKLOORIANSAMBEL “ŽURBA”
FOLK BAND “ZHURBA”
Vladimir Leibjuk +372 55 518 524
zurba92@mail.ru
TARTU SAKSLASTE SELTS
TARTU GERMANS SOCIETY
Vladimir Leiman +372 56 653 480
vl.leiman@gmail.com
MTÜ TARTU MARILASTE LIIT
TARU MARI ASSOCIATION
Valeri Aleksandrov +3725101916
trmari@hot.ee
TARTU LÄTI SELTS
TARTU LATVIAN SOCIETY
Ilze Salnája-várv +372 56 467 573
alpiniste@inbox.lv