Logi sisse

Toimub XV Foorum

08.09.2015

Täna Matkamajas toimuvale rahvusvähemuste folkloorikontserdile järgneb homme Mustpeade Majas toimuv 20.09. kell 18.00 Eesti rahvusvähemuste esindajate akadeemiline kontsert. Vt. attach.

21. septembril kell 10.00 algab Rahvusraamatukogus  Eestimaa Rahvuste Ühenduse XV Foorum, mis on Eesti rahvusvähemuste kõige esinduslikum kogu, kuhu saadavad oma delegaadid 19 Eestimaa Rahvuste Ühendusse kuuluvad rahvusvähemuse esindajad. Seekordne foorum ( Vt. attach ) on  pühendatud ühenduse ajaloole, sest ühendus saab 15 aastaseks, nagu suur osa Eesti rahvusvähemuste organisatsioonidest. Eestimaa Rahvuste Ühendus on vanim Eesti rahvusvähemusi esindav organisatsioon, kes toetas aktiivselt eestlaste püüdlusi riiklikule iseseisvumisele.  Sellega näitas ühendus organiseerunud rahvusvähemuste meelsust, astudes teravalt välja Interrinde vastu. Foorumile on külla tulnud Läti ja Leedu rahvusvähemuste ühenduste presidendid, kellega on kavas alla kirjutada koostööleping. Foorumi  Ida-Virumaa rahvusvähemuste ajalugu kajastav näitus, mis jääb avatuks 24. septembrini. Rahvuste Foorumil kavatsetakse vastu võtta deklaratsioon, milles leiab kajastamist praegune Eesti rahvusvähemuste problemaatika, samuti muutused, mis on toimunud alates eelmisest foorumist. Veel kord kutsutaks deklaratsioonis üles tähistama 24. septembril Rahvusvähemuste Päeva.

XV Foorumiga, tähistab Eestimaa Rahvuste Ühendus oma 15. sünnipäeva. ERÜ põhiline eesmärk on esindada rahvusvähemusi riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil, kaitsta nende rahvuskultuurilist identiteeti ja arendada koostööd Eesti erinevate rahvuste vahel. Eestimaa Rahvuste Ühendus oli vastukaaluks Interrindele ja toetas igati Eesti Vabariigi taasiseseisvumist. Eestimaa Rahvuste Ühenduse algatusel võeti 1993.a. vastu kultuurautonoomia seadus ja asutati EV Presidendi juurde Rahvusvähemuste Ümarlaud. ERÜ presidendid on olnud Hagi Šein, Ants-Enno Lõhmus, Timur Seifullen ja Jaak Prozes. Praegu ühendab ERÜ 24 rahvusvähemuste organisatsiooni, kes esindavad 49 organisatsiooni. Täpsemalt http://www.ngonet.ee/nationalminorities

Pressiteate koostas J.Prozes 050 – 12319 ja 6445 -119