Logi sisse

Läti õhtu ERÜ klubis

08.09.2015

Läti Vabariik 85 . Rahvusvähemuste küsimus ?

12. novembril kell 18.00 toimub Tallinna Matkamaja Kaminasaalis  Eestimaa Rahvuste Ühenduse klubi järjekordne üritus. Kolmapäeviti iga kahe nädala tagant toimuval klubiõhtul astuvad üles rahvuste, rahvuskeelte ja – kultuuridega seotud inimesed, erinevate Eesti rahvusvähemuste esindajad.

 

Läti Vabariigi suursaadik Edgars Skuja  ettekanne on pühendatud Läti Vabariigi 85 aastapäevale, mida tähistatakse 16.novembril. Ettekande põhirõhk on Läti Vabariigis elavatel rahvusvähemustel, kes moodustavad üle 40 % läti elanikkonnast, samuti sealsel keerulisel rahvuspoliitikal. Üritusel astub üles ka Eestimaa Lätlaste Seltsi esimees Juris Zigurs, kes tutvustab seltsi ja Eestis elavaid lätlasi.

Eestis elab üle 2300 lätlase, olles seega arvukuselt kuues Eesti rahvusvähemus. Alates 1988.a. tegutseb Eestimaa Lätlaste Selts.

 

Eestimaa Rahvuste Ühenduse klubi eesmärk on anda võimalus Eesti rahvusvähemustest ja rahvusvähemuste poliitikast huvitatuil inimestel koos käia, ennast harida ja Eesti rahvusvähemusi puudutavatel teemadel harida. Klubiõhtutel peetavad ettekanded  pakuvad huvi nii õpilastele, üliõpilastele, kes tahavad enam teada kui massiteabevahendid ja kooliprogramm pakuvad, samuti inimestele kellele rahvuste olukord, Eesti rahvusvähemuste teema on lähedane aga ka rahvusvähemuste esindajatele, kes soovivad leida rahvuskaaslasi ja laiendada silmaringi.

 

Eestimaa Rahvuste Ühenduse klubist on osavõtt  prii, kõik huvilised kooliõpilastest pensionärideni teretulnud. Klubi liikmeid ei registreerita, liikmemaksu ega muid kohustusi pole.

Klubiõhtud toimuvad Tallinna Linnavalitsuse toetusel.

Klubi korraldab Eestimaa Rahvuste Ühendus, kes on asutatud 1988.a. ja ühendab 24 rahvusvähemuste organisatsiooni, kes omakorda esindavad 49 organisatsiooni.

Eestimaa Rahvuste Ühendus

Jaak Prozes 050 – 12319 , 644 0234 , Juris Žigurs 626 0230