Logi sisse

Ingerisoomlaste õhtu ERÜ klubis

08.09.2015

“Ingerisoomlased Eestis” Ingerisoomlaste Liidu esimees

Albert Saunanen

  22. oktoober kell 18.00 toimub Tallinna Matkamaja Kaminasaalis  Eestimaa Rahvuste Ühenduse klubi järjekordne üritus. Kolmapäeviti iga kahe nädala tagant toimuval klubiõhtul astuvad üles rahvuste, rahvuskeelte ja – kultuuridega seotud inimesed, erinevate Eesti rahvusvähemuste esindajad.

   Albert Saunanen räägib oma ettekandes Ingerimaa ajaloost, Ingerisoomlaste kujunemisest. Põhiosa ettekandest puudutab ingerisoomlaste rändamist Eestisse, ingerisoomlaste elule Eestist. Juttu tuleb Ingerisoome organisatsioonide kujunemisest ja tööst Eestis. Samuti sellest, miks ingerisoomlased ainukese Eesti rahvusvähemusena taotlevad kultuurautonoomiat.

Ingerisoomlased on Eestis üks paremini organiseerunud rahvusvähemusi, kes  kuuluvad 11 organisatsiooni, mis moodustavad Eesti Ingerisoomlaste Liidu. Liitu juhib Toivo Kabanen. Kokku elab Eestis 2000.a. rahvaloenduse andmeil üle 12 000 ingerisoomlase, olles suuruselt neljas rahvusvähemus.

Eestimaa Rahvuste Ühenduse klubi eesmärk on anda võimalus Eesti rahvusvähemustest ja rahvusvähemuste poliitikast huvitatuil inimestel koos käia, ennast harida ja Eesti rahvusvähemusi puudutavatel teemadel harida. Klubiõhtutel peetavad ettekanded  pakuvad huvi nii õpilastele, üliõpilastele, kes tahavad enam teada kui massiteabevahendid ja kooliprogramm pakuvad, samuti inimestele kellele rahvuste olukord, Eesti rahvusvähemuste teema on lähedane aga ka rahvusvähemuste esindajatele, kes soovivad leida rahvuskaaslasi ja laiendada silmaringi.

Eestimaa Rahvuste Ühenduse klubist on osavõtt  prii, kõik huvilised kooliõpilastest pensionärideni teretulnud. Klubi liikmeid ei registreerita, liikmemaksu ega muid kohustusi pole.

Klubiõhtud toimuvad Tallinna Linnavalitsuse toetusel.

Klubi korraldab Eestimaa Rahvuste Ühendus, kes on asutatud 1988.a. ja ühendab 24 rahvusvähemuste organisatsiooni, kes omakorda esindavad 49 organisatsiooni.

Eestimaa Rahvuste Ühendus

Jaak Prozes 050 – 12319 , 644 0234