Logi sisse

ERÜ klubi alustab taas

08.09.2015

4. september 2003.a.

10. septembril kell 18.00 alustab taas Tallina Matkamaja Kaminasaalis tegevust Eestimaa Rahvuste Ühenduse klubi.

Kolmapäeviti iga kahe nädala tagant toimuval klubiõhtul astuvad üles rahvusproblemaatikaga, nende keelte ja kultuuridega seotud inimesed, erinevate Eesti rahvusvähemuste esindajad.

Kuna on lähenemas Eestimaa Rahvuste Ühenduse 15. aastapäev siis meenutavad Eestimaa Rahvuste Foorumi kokkukutsumist ja Eestimaa Rahvuste Ühenduse esimesi aastaid organisatsiooni endised presidendid Hagi Šein, Ants-Enno Lõhmus ja TimurSeifullen. Eestimaa Rahvuste  Foorum oli vastukaaluks Interrindele ja toetas Rahvarinnet. Eestimaa Rahvuste Ühendus toetas eestlaste võitlust Eesti Vabariigi taasiseseisvumise eest. Foorum pani aluse paljude rahvuslike kogukondade tekkele Eestis.

24. septembril on klubis külas AIESEC – i esindajad, kes kogusid sel aastal kuulsust suurima rahvusvähemusi tutvustava ürituse läbiviimisega Saku Suurhallis.

9. oktoobril on lähenevaid Hõimupäevi silmas pidades külas Eesti Ingerisoomlaste Liit. Ingerisoomlased on üks Eesti suurimaid ja paremini korraldatud rahvusvähemusi, kes praegu on taotlemas kultuurautonoomiat.

Eestimaa Rahvuste Ühenduse klubi eesmärk on anda võimalus Eesti rahvusvähemustest ja rahvusvähemuste poliitikast huvitatuil inimestel koos käia, ennast harida ja Eesti rahvusvähemusi puudutavatel teemadel harida. Klubiõhtutel peetavad ettekanded võiks huvi pakkuda nii õpilastele, üliõpilastele, kes tahaksid enam teada kui massiteabevahendid ja kooliprogramm pakuvad, samuti inimestele kellele rahvuste olukord, Eesti rahvusvähemuste teema on lähedane aga ka rahvusvähemuste esindajatele, kes soovivad leida rahvuskaaslasi ja laiendada silmaringi.

Eestimaa Rahvuste Ühenduse klubi algus on kell 18.00 , osavõtt on prii, kõik huvilised kooliõpilasest pensionärini teretulnud. Klubi liikmeid ei registreerita, liikmemaksu ega muid kohustusi pole.

Eestimaa Rahvuste Ühenduse klubiõhtud toimuvad Tallinna Linnavalitsuse toetusel.

Klubi korraldab Eestimaa Rahvuste Ühendus, kes on asutatud 1988.a. ja ühendab 24 rahvusvähemuste organisatsiooni, kes omakorda esindavad 49 organisatsiooni.

Eestimaa Rahvuste Ühendus

Jaak Prozes 050 – 12319