Logi sisse

Eesti kodaniku päev ERÜ klubis 2006

08.09.2015

EESTI KODANIKU PÄEV

  26. novembril kell 18.00 toimub Tallinna Matkamaja Kaminasaalis  Eestimaa Rahvuste Ühenduse klubi järjekordne üritus. Kolmapäeviti iga kahe nädala tagant toimuval klubiõhtul astuvad üles rahvuste, rahvuskeelte ja – kultuuridega seotud inimesed, erinevate Eesti rahvusvähemuste esindajad.

    26. novembril toimub klubis Eesti Kodanikupäeva tähistamine, külla tuleb EV Kodakondsus- ja Migratsiooniameti kodakondsusosakonna juhatajaKoidu Mesilane.  Lisaks on klubis saadaval infomaterjalid, mis puudutavad kodakondsusküsimusi.

  Eestimaa Rahvuste Ühendus tähistab traditsiooniliselt Kodaniku Päeva, sest leiab, et Eesti Vabariigi kodakondsust ja teadlikuks kodanikuks olemist tuleb igati propageerida ja väärtustada.

Seekord ootame külla eelkõige neid inimesi ja nende kodanikeühenduste esindajaid, kellel on probleeme seoses EV kodakondsusega, samuti neid keda huvitavad küsimused kodakondsusproblemaatikast Euroopa Liidus.

Eestimaa Rahvuste Ühenduse klubi eesmärk on anda võimalus Eesti rahvusvähemustest ja rahvusvähemuste poliitikast huvitatuil inimestel koos käia, ennast harida ja Eesti rahvusvähemusi puudutavatel teemadel harida. Klubiõhtutel peetavad ettekanded  pakuvad huvi nii õpilastele, üliõpilastele, kes tahavad enam teada kui massiteabevahendid ja kooliprogramm pakuvad, samuti inimestele kellele rahvuste olukord, Eesti rahvusvähemuste teema on lähedane aga ka rahvusvähemuste esindajatele, kes soovivad leida rahvuskaaslasi ja laiendada silmaringi.

 

Eestimaa Rahvuste Ühenduse klubist on osavõtt  prii, kõik huvilised kooliõpilastest pensionärideni teretulnud. Klubi liikmeid ei registreerita, liikmemaksu ega muid kohustusi pole.

Klubiõhtud toimuvad Tallinna Linnavalitsuse toetusel.

Klubi korraldab Eestimaa Rahvuste Ühendus, kes on asutatud 1988.a. ja ühendab 24 rahvusvähemuste organisatsiooni, kes omakorda esindavad 49 organisatsiooni.

Eestimaa Rahvuste Ühendus

Jaak Prozes