Logi sisse

Pärimuspidu Mulgimaal 01.10.2016

04.10.2016

Vähemusrahvuste pärimus tuli mulkidele koju kätte.
Eestis elab ligi 200 erinevat rahvust ja see pilt muutub pidevalt. Kui enamikes Euroopa riikides on etnilisest rahvusest rääkimine suuresti tabu või lausa keelatud, siis Eestis on rahvuskuuluvus tänaseni oluline ja tähendusrikas.
Folkloorinõukogu teeb järjepidevat koostööd vähemusrahvuste esindajatega põhimõttel jääda iseendaks ja osata suhelda teistega. Koostöö sisuks on vastastikune tundmine lähtudes pärimuspõhistest väärtustest, ühisosa leidmine ja erinevuste mõistmine. Üheks järjepideva koostöö väljundiks on juba kaheksandat aastat toimuv pärimuspidu „Kultuuriruumi rikkus“ ning sellega kaasnev kultuuriretk kohalike kultuurikandjate juurde. Sel viisil õpivad vähemusrahvuste esindajad tundma Eesti kultuuriruume, tekivad sõprussuhted edasiseks koostööks ning kohalikud elanikud tutvuvad silmast silma vähemusrahvuste ja nende pärimusliku käsitöö, rahvustoidu, muusika, tantsu ja kombestikuga.
Sel aastal toimub sarnane kohtumine 1. oktoobril kell 18.00 Karksi Valla Kultuurikeskuses Mulgimaal. Tänavusele pärimuspeole tulevad kokku armeenlased, burjaadid, ersad ja ukrainlased ning Viljandist ingerisoomlased ja venelased. Kohalikku pärimust jagavad mulgi pärimusekandjad.
Kohale on oodatud kõik huvilised nii lähemalt kui kaugemalt, nii eestlased kui kohalikud teiste rahvuste esindajad. Sissepääs on kõigile tasuta!
Kultuuriruumi rikkust toetavad Eesti Kultuuriministeerium, Eestimaa Rahvuste Ühendus, Karksi Valla Kultuurikeskus
Varem on pärimuspeod toimunud Tallinnas, Muhus, Meremäel Setomaal, Arukülas Harjumaal, Palamusel Jõgevamaal ning nendel kohtumistel on osalenud ligi 25 erinevat rahvust.
mulgimaa