Logi sisse

Eestimaa rahvuste ümarlaud/ Круглый стол национальностей Эстонии 23. septembril kell 16.45 ersa kunstniku Andrei Aljoškini näituse avamine ersa-mokša mütoloogiast. Näitus avatud oktoobri lõpuni./ 23 сентября открытие выставки художника Андрея Степановича Алешкина о эрзянской и мокшанской мифологии. Выставка открыта до конца октября.

04.10.2016

1

2Eestimaa rahvuste ümarlaud 23. septembril 2016 16.45 Vene tn 6 II korrus
Identiteet, rahvus, pagulus – kuidas jääda iseendaks ja suhelda teistega!

Eestis elab enam kui 200 erinevat rahvust ja see pilt muutub pidevalt. Kui enamikes Euroopa riikides on etnilisest rahvusest rääkimine suuresti tabu või lausa keelatud, siis Eestis on rahvuskuuluvus tänaseni oluline ja tähendusrikas.

Folkloorinõukogu teeb järjepidevat koostööd vähemusrahvuste esindajatega põhimõttel jääda iseendaks ja osata suhelda teistega. Koostöö sisuks on vastastikune tundmine lähtudes pärimuspõhistest väärtustest, ühisosa leidmine ja erinevuste mõistmine.
Kultuur on üksteise mõistmisel võtmeküsimus!

Ümarlauda palume vähemusrahvuste kogukondade esindajaid.
Ootame kõigilt osalejatelt lühikest kontsentreeritud sõnavõttu lähtudes oma isiklikust kogemusest – max 3-4 min.
Suhtlemise keeleks on eesti keel.
Ümarlauda juhib Ene Lukka-Jegikjan.

Samas:
• Ersa kunstniku Andrei Aljoškini näitus ersa mütoloogiast.
• Mustlastantsu ansambel „AL SOL“ tantsutuba kell 19.00 – 20.00.