Logi sisse

Toimus XV Foorum

08.09.2015

Täna, 21. septembril toimus Eesti Rahvusraamatukogus  XV Eestimaa Rahvuste Foorum, millest võttis osa umbes 150 delegaati, kes esindasid 24 Eestimaa Rahvuste Ühendusse kuuluvat organisatsiooni. Foorumil loeti ette EV Presidendi tervitus, milles tunnustatakse Eestimaa Rahvuste Ühenduse tegevust Eesti riigi taastamises kui ka Eesti rahvusvähemuste poliitika väljatöötamises. Samuti oli oma tervituse saatnud Foorumile Euroopa Vähemusrahvuste Föderaalliidu president Romedi Arquint, kes ütles järgmist “Katusorganisatsioon Eestimaa Rahvuste Ühendus on printsipiaalse tähendusega väga vajalik “ehituskivi” edaspidiseks lojaalsuse ja solidaarsuse saavutamiseks rahvusvähemuste keskel. Foorumit tervitasid samuti kultuuriminister Urmas Paet ja Tallinna linnapea Edgar Savisaar.

Teist korda osalesid ettekannetega foorumil Läti ja Leedu rahvusvähemuste esindajad. Eestimaa Rahvuste Ühenduse, Läti Rahvusvähemuste Assotsiatsiooni ja Leedu Rahvuslike Kogukondade Nõukogu esindajad kirjutasid alla koostöölepingu, mis lähtub kaasaegsest poliitilisest reaalsusest ja vajadusest arendada rahvusvähemuste koostööd ja tugevdada kodanikuühiskonda. Vastavalt koostöölepingule hakkavad osapooled osalema koostöös projektides, mis puudutavad haridus- ja kultuurielu. Korraldades koos konverentse, seminare , kontserte jne.  Pooled konstateerisid koostöölepingu allakirjutamise valikkust võimalusega saavutada enam mõistmist ja toetust Euroopa Liidu struktuuridest.

Foorumil võeti vastu deklaratsioon, milles hinnatakse praegust Eesti riigi poliitikat rahvusvähemuste suhtes ning kutsutakse taas kord avalikkust tähistama 24. septembrit Eesti Rahvusvähemuste Päevana. Samuti kutsutakse Tartu Ülikooli, Eesti Kirjandusmuuseumi ja kõiki Eesti rahvusvähemusi üles talletama ja koguma Eestis elavate rahvusvähemuste kultuuripärandit. Deklaratsioonis avaldatakse lootust, et liitumine Euroopa Liiduga võimaldab leida enam tuge Eesti rahvusvähemuste keelte ja kultuuride säilitamiseks. Samuti taotletakse deklaratsioonis Rahvuste Maja asutamist Tallinna linna.

Eestimaa Rahvuste Ühendus