Logi sisse

Eesti rahvusvähemustel esmaskordselt võimalus

08.09.2015

28. augustil kell 12.00  antakse Tartu Ülikooli Meediakeskuses (Lossi 3) Eestimaa Rahvuste Ühenduse ja Ida-Virumaa Rahvusvähemuste Ümarlaua pühapäevakoolide õpetajatele kätte diplomid , mis tõendavad , et nad on edukalt läbinud Tartu Ülikooli juures kursuse “Emakeele õpetamise metoodika rahvusvähemustele”.  Kokku läbis kursuse 16 tulevast õpetajat, kes said õiguse õpetada Eesti üldhariduskoolides ivriidi, leedu, poola, tšuvaši, ukraina, valgevene ja vene keelt.

Eestimaa Rahvuste Ühendus juhib sellele esmakordselt avanenud võimalusele rahvusvähemustest lastevanemate tähelepanu ja loodab, et Eesti rahvusvähemuste kogukonnad seda võimalust ka aktiivselt kasutavad juba algaval õppeaastal. Samuti loodame, et kususe lõpetanud õpetajad võimaldavad  kindlasti tõsta Eesti rahvusvähemuste pühapäevakoolides läbi viidava õpetuse taset.

Eestimaa Rahvuste Ühendus on tänulik Eesti Vabariigi Haridusministeeriumile ja Tartu Ülikoolile, kes on loonud täiendavaid võimalusi rahvusvähemuste emakeelte säilitamiseks ja väärtustamiseks.

Eestimaa Rahvuste Ühendus on tänulik Mitte-Eestlaste Integratsiooni Sihtasutusele, kes kursuse läbiviimist rahastas.

Eestimaa Rahvuste Ühendus on asutatud 1988.a. ja sinna kuulub 19 erinevat rahvusvähemust, kes esindavad 49 rahvusvähemuse seltsi. Seega on Eestimaa Rahvuste Ühendus suurim ja vanim Eesti rahvusvähemusi esindav organisatsioon.

Koostas

Eestimaa Rahvuste Ühendus