Logi sisse

AIESEC ERÜ klubis

08.09.2015

7. oktoober 2003.a.

8.  oktoober kell 18.00 toimub Tallinna Matkamaja Kaminasaalis  Eestimaa Rahvuste Ühenduse klubi järjekordne üritus. Kolmapäeviti iga kahe nädala tagant toimuval klubiõhtul astuvad üles rahvusproblemaatikaga, nende keelte ja kultuuridega seotud inimesed, erinevate Eesti rahvusvähemuste esindajad.

8. oktoobril  toimub  eriline klubiüritus . ERÜ klubisse tuleb külla AIESEC. AIESEC on rahvusvaheline, 84 riigi noori ühendav tudengiorganisatsioon, kes tegeleb tudengivahetus- , töö- ja stažeerimisprogrammidega.  Rahvusvähemuste problemaatika ja temaatika on AIESEC-i tegevuses väga tähtsal kohal ning organisatsioon koostööst Eesti rahvusvähemuste noortega väga huvitatud. Kavas on organisatsiooni tutvustus, videofilmid ja mängud. Samuti peavad noored dispuuti teemal “Rahvusküsimus ja noored” .

AIESEC võitis tuntust ja tunnustust rahvusi tutvustava messi läbiviimisega tänavu kevadel Saku Suurhallis.

Eestimaa Rahvuste Ühenduse klubi eesmärk on anda võimalus Eesti rahvusvähemustest ja rahvusvähemuste poliitikast huvitatuil inimestel koos käia, ennast harida ja Eesti rahvusvähemusi puudutavatel teemadel harida. Klubiõhtutel peetavad ettekanded  pakuvad huvi nii õpilastele, üliõpilastele, kes tahavad enam teada kui massiteabevahendid ja kooliprogramm pakuvad, samuti inimestele kellele rahvuste olukord, Eesti rahvusvähemuste teema on lähedane aga ka rahvusvähemuste esindajatele, kes soovivad leida rahvuskaaslasi ja laiendada silmaringi.

Eestimaa Rahvuste Ühenduse klubi algus on  kell 18.00 , osavõtt  prii, kõik huvilised kooliõpilastest pensionärideni teretulnud. Klubi liikmeid ei registreerita, liikmemaksu ega muid kohustusi pole.

Eestimaa Rahvuste Ühenduse klubiõhtud toimuvad Tallinna Linnavalitsuse toetusel.

Klubi korraldas Eestimaa Rahvuste Ühendus, kes on asutatud 1988.a. ja ühendab 24 rahvusvähemuste organisatsiooni, kes omakorda esindavad 49 organisatsiooni.

Eestimaa Rahvuste Ühendus

Jaak Prozes 050 – 12319 ja Juri Jurkevitš 644 0234